.

BVNL is de nieuwe klassiek liberale partij.

Wij zijn voor een kleinere dienende overheid; voor individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Belang van Nederland is er voor het bouwen van bruggen tussen burger, bedrijven en overheid. Wij van BVNL geloven dat dit de enige weg is om uit alle crisissen te komen die er momenteel spelen. Belang van Nederland wil niet vier jaar op de winkel passen. Wij willen Rivierenland verder brengen in het Belang van Nederland.Mijn naam is Marco Beverloo, trotse 37-jarige vader van drie kinderen Vince, Matz en Senn, heb een relatie met Ilse en ben de nummer 2 op de kieslijst van Belang van Nederland (BVNL) waterschap Rivierenland.Als kleinzoon van een melkveehouder heb ik van jongs af aan geleerd hoe belangrijk water is voor onze samenleving. In mijn tienerjaren werkte ik vaak op de boerderij en leerde ik hoe je op een verantwoorde manier met water om moet gaan. Ook later in mijn leven bleef hetbelang van water mij bezighouden. Zo heb ik bij de reddingsbrigade gezeten en ben ik in 1995 een week op de vlucht geweest voor het hoge water. Daarnaast werk ik als zelfstandig ondernemer in de dienstverlening en ben ik politiek actief als burgerraadslid in de gemeente Zaltbommel.Ik wil me inzetten voor een betaalbaar waterschap. Het is belangrijk dat de kosten voor het waterschap niet te hoog worden, zodat iedereen kan profiteren van goed waterbeheer. Als politieke partij die mee wil doen in Waterschap Rivierenland, is het zaak de belangrijkste problemen aan te pakken die ons waterschap momenteel ondervindt. Een van de grootste uitdagingen die we momenteel tegenkomen is de groeiende beverpopulatie in ons gebied.Hoewel bevers prachtige dieren zijn, veroorzaken ze veel problemen voor onze waterwegen en onze dijken. Door hun knaaggedrag kunnen ze schade aanrichten aan bomen en struiken langs de oevers en kunnen ze het waterpeil veranderen door het bouwen van dammen. Als BVNL zijn we toegewijd om samen te werken met andere partijen om ervoor te zorgen dat ons waterschap goed wordt beheerd en onze natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Door het nemen van maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat de beverpopulatie afneemt, want ik moet er niet aan denken dat er een beverburcht in een dijk zit bij hoog water. Daarnaast vinden wij van Belang van Nederland het storten van vervuilde slib in natuurgebieden onacceptabel voor de natuur.Op de Bergsche Maasdijk bij Nederhemert-Zuid ligt momenteel een levensgevaarlijk fietspad waar dagelijks fietsers hun leven op het spel zetten. Auto’s scheuren met 60 kilometer peruur langs de fietsers, waardoor het erg onveilig is. Er is geen apart fietspad, waardoor fietsers zich tussen het verkeer moeten wagen. Dit moet veranderen! BVNL Rivierenland en BVNL Gelderland willen na de verkiezingen van 15 maart actie ondernemen en de dijkversterking vervroegen om een apart fietspad aan te leggen. Dit zorgt voor meer veiligheid en betere verkeersdoorstroming. Het is onacceptabel dat fietsers hun leven moeten riskeren en een apart fietspad is geen luxe, maar noodzaak! Laten we hopen dat andere partijen dit plan steunen en snel actie ondernemen.Ook communicatie is cruciaal. Inwoners van het Rivierengebied hebben vaak vragen en opmerkingen over het werk dat het Waterschap doet. Het is belangrijk dat die vragen snel en adequaat worden beantwoord, maar helaas hebben we gehoord dat inwoners van het Rivierengebied vaak geen ontvangstbevestiging of inhoudelijke reactie krijgen wanneer ze contact opnemen met het Waterschap. Als het gaat om het verbeteren van de communicatie met inwoners zijn er verschillende mogelijkheden die het Waterschap kan verkennen, zoals een online klantportaal, het actieve gebruik van social media, het persoonlijk communiceren, het verbeteren van interne processen en het livestreamen van commissievergaderingen en Algemeen bestuursvergaderingen van het Waterschap, ten behoeve van de transparantie en de laagdrempeligheid.Op woensdag 15 maart mag u uw stem uitbrengen.

U kunt iets veranderen in Rivierenland; dus ga net als ik stemmen en maak het verschil door te stemmen op Belang van Nederland; lijst 11, nummer 2: Marco Beverloo

.

.